Techno Days
bQ89 RECARO ERGOMED-MV by トヨタ レジアスエース
トヨタ レジアスエースRECARO ERGOMED-MV BKを装着しました。

ビジネスユースでも乗り心地を考えて座面のゆったりしているERGOMED-MVを選択しました。
ご満足いただけました。